Catalan Basque English French Galician German Spanish

Una trobada completa i profitosa.

Després d'unes reunions primerenques, la trobada d'investigadors de l'Acció Especial R+D "Turisme i Mitjans de Comunicació de les Illes Balears", que tingué lloc el passat 3 d'abril, reuní a pràcticament tot l'equip investigador per debatre, reflexionar i valorar les perspectives comunicatives de la premsa vinculada a l'activitat turística. Els resultats d'aquesta trobada, així com les ponències, es penjaran aquest mateix mes de juliol. De moment, assenyalem algunes de les principals conclusions que es van debatre, a la vegada que s'adjunten algunes imatges de les publicacions examinades durant la trobada.

1) El lligam històric que ha existit entre el periodisme -en totes les seves vessants- amb el desenvolupament turístic de l'arxipèlag.

2) La necessitat de conservar, preservar i compilar col·leccions d'aquestes publicacions, donat que a hores d'ara es troben disperses, fragmentades i incompletes.

3) Les mancances i llacunes que suposa no disposar de col·leccions completes -o, tan sols, un únic exemplar a mode de mostra- a les hemeroteques públiques de l'arxipèlag.

4) Alguns exemples de publicacions en llengües estrangeres -com els que Jaume Cabanellas realitzà a mitjans del segle XIX- són qüestionables a l'hora de referir-se al turisme: més aviat, el punt de partida el representarien les publicacions que aparegueren a Mallorca i Menorca a finals dels anys vint i principis dels anys trenta.

5) El creixent pes de les noves tecnologies, encarregades de remodelar el concepte que, a hores d'ara, tenim al voltant del periodisme turístic.

A partir de les informacions aportades per l'equip investigador, es modificarà la documentació provisional que s'adjuntà a les carpetes de treball (Fitxes i gràfiques) per tal d'aportar informació actualitzada i corregida.