Catalan Basque English French Galician German Spanish

Acció especial Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears. Acció Especial R+D 2015. 

Objectius:

El projecte es proposa estudiar les publicacions turístiques o relaciones directament amb l’activitat turística de les Illes Balears. Els objectius són els següents:

  • Localitzar, classificar i catalogar els principals mitjans de comunicació relacionats amb el turisme de les Illes Balears des del segle XIX fins el temps present, tant en català i castellà com en qualsevol llengua estrangera.
  • Analitzar els principals mitjans audiovisuals i les publicacions periòdiques relacionades amb el turisme i la seva influència sobre la valoració social i la percepció del fet turístic, tal i com apareix al Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2003-2017.
  • Descriure el paper dels mitjans de comunicació en la connexió entre el turisme visitant, el turisme residencial i la població local de les Illes Balears.
  • Fer un seguiment dels continguts publicats i emesos sobre turisme als mitjans de comunicació de les Illes Balears.
  • Investigar la visió del turisme i la seva actitud vers aquesta activitat econòmica dels mitjans de comunicació en llengua estrangera de les Illes Balears. * Confeccionar un recull dels articles en publicacions periòdiques de llengües estrangeres més destacats per a la promoció turística de les Illes Balears.
  • Organitzar periòdicament seminaris de treballs i investigació.
  • Fer públics els resultats del projecte en un format electrònic. Descripció: El projecte d’Acció Especial R+D s’emmarca dins l’àrea de Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 amb seguint els objectius i actuacions: *Incentivar la recerca social sobre la millora de la valoració social i la percepció del fet turístic.
  • Reforçar la formació dels grups de recerca en aquesta àrea, consolidar la competitivitat internacional dels existents encaminats a ser un referent internacional en el cap de la recerca turística i incentivar la creació de xarxes de cooperació internacional en recerca i coneixement turístics.
  • Facilitar i agilitzar la transferència de coneixement entre els grups de recerca i el sector productiu. També, en la mateixa línia del Pla, s’adscriu a les recomanacions de: “[...]És important que la Universitat de les Illes Balears impulsi la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies que permetin donar resposta als diferents objectius estratègics en política turística. S’ha de crear una xarxa d’especialistes que sumin esforços al voltant de la recerca bàsica i aplicada en turisme, fet que exigeix la capacitació i de postgrau. El resultats s’haurien de reflectir en un increment important de la producció científica i tecnològica[...].

Així doncs, el projecte d’Acció Especial R+D s’acull a la Línia B d’accions puntuals de política cientificotecnològica que presentin una urgència o interès especial. Forma part de les línies prioritàries de recerca del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017.

La importància dels mitjans de comunicació de masses i especialitzats, premsa, ràdio, televisió i digitals són molt importants a l’hora de l’anàlisi i la percepció de les activitats econòmiques més importants de les Illes Balears, tant entre residents, l’Estat espanyol i la nostra comunitat, com a l’exterior, bàsicament a la Unió Europea.

Els membres de l’equip d’investigació i l’investigador responsable tenen una important experiència en l’estudi del turisme des d’una perspectiva històrica. Es relacionen a continuació algunes de les aportacions que s’han realitzat per part de membres de l’equip investigador:

—Cooper-Richet, Diana; Vicens-Pujol, Carlota (2012): De l’ìle réelle à l’îlle fantasmée. Voyages, littératures(s) et insularité (XVIIe-XXe siècles), Noveau Monde éditions, París (França).

—Melis Gomila, Lourdes; Serra Busquets, Sebastià i Vives Reus, Antoni (2009): Els museus de les Illes Balears, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma.

—Riera Font, Antoni i Aguiló Pérez, Eugeni (dirs) (2009): Llibre Blanc del Turisme a les Illes Balears. Cap a una nova cultura turística, Palma.

—Sastre Albertí, Francesc; Picornell Bauzà, Climent, Serra Busquets, Sebastià (dirs) (2002-2004). Turisme i societat a les Illes Balears, Dos volums.

—Serra Busquets, Sebastià (1994): “Incidència del turisme a l'opinió pública de les Illes Balears en el segle XX” dins El desenvolupament turístic a la Mediterrània durant el segle XX. XII Jornades d’Estudis Locals de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma.

—Serra Busquets, Sebastià et al (1994): “Visions del Turisme a les Illes Balears a través de la Història” dins Turisme, Societat i Economia de les Illes Balears, Fundació Emili Darder, Palma.

—Serra Busquets, Sebastià (1995): “Turisme i cultura a les Illes Balears. Realitat històrica i perspectives” dins Turisme i cultura a les Illes Balears. Realitat històrica i perspectives, Universitat de les Illes Balears, Palma

—Serra Busquets, Sebastià et al (2000): “El turisme en les institucions i en el debat públic” dins Wellcome! Un segle de Turisme a les Illes Balears, Fundació La Caixa, Palma. —Serra Busquets, Sebastià (2001): Elements de canvi a la Mallorca del segle XX, Edicions Cort, Palma.

—Serra Busquets, Sebastià (2004): “Migracions i turismo” dins Col·loqui catalano-occità d'història contemporània. Eurocongrés 2000, Rúbrica Edicions, Barcelona.

—Vives Reus, Antoni (2013):“Les polítiques turístiques a les Illes Balears (1936-1960)” dins Entre el malson i l’oblit. L’impacte del franquisme en la cultura catalana i les Balears (1939-1960), Recerca i pensaments/69, Afers, Catarroja-Barcelona.

L’equip esta format des d’una perspectiva multidisciplinar, amb persones procedents de diferents disciplines com són la Història, la Filologia, el Periodisme o la Publicitat. Així mateix, el projecte també presenta una vessant internacional perquè gran part de l’equip també forma part de la xarxa internacional Transfropress. Red transnacional para el estudio de la prensa en lengua extranjera (XVIII°-XX°) que impulsa el Centre d’Historie Culturelle des Sociétés contemporanies de la Université de Versailles Saint-Queintin-en-Yvelines (França). De fet, la representant per Espanya del projecte és la doctora Carlota Vicens Pujol, membre de l’equip de recerca. L’equip també presenta experiència en l’anàlisi de la imatge turística de les Illes Balears.

Fa pocs mesos diversos membres de l’equip investigador participaren en el Seminari d'Investigació Imatge i Turisme - Cultura [contra]cultura coordinat per la també membre de l’equip investigador, la doctora Gloria Bosch, membre de l’equip de recerca. Igualment, la majoria del grup té experiència en l’anàlisi de la realitat del turisme per la seva participació en el projecte de recerca competitiu Turisme Cultural a les Illes Balears: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur que rep l’ajut de la Càtedra d’Estudis Turístics Melià Hotels International-UIB pel període 2013-2015, l’investigador principal del qual és el doctor Sebastià Serra Busquets. De la mateixa manera, la doctora María Ángeles Durán Mañes, membre de l’equip investigador, dirigeix el Postgrau Especialista Universitari en Direcció de Comunicació i Nous Mitjans en l’Empresa Turística del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG – Universidad Pontifícia de Comillas).

Les publicacions amb un caràcter turístic de les Illes Balears varen aparèixer al segle XIX, gaudiren d’una progressió constant durant el segle XX fins a arribar a una gran proliferació dels mitjans de comunicació d’aquests tipus en els temps presents. D’aquesta manera, creiem que és necessari fer-ne un estudi com el que es presenta en aquest projecte d’Acció Especial per tal de conèixer quina ha estat l’evolució dels mitjans de comunicació en matèria turística i quina és la situació actual des d’una perspectiva científica i d’investigació acadèmica.