Catalan Basque English French Galician German Spanish

Publicacions

Aquí trobareu un recull de les principals publicacions i articles que estan relacionats amb el món del periodisme i de la Protecció del Patrimoni Periodístic

- BLANQUER GENOVART, Margalida: El futur de les radiotelevisions autonòmiques públiques 

- BLANQUER GENOVART, Margalida: El tractament de la informació política a l'Informatiu Balear de TVE

- Company Matas, Arnau i Sebastià Serra Busquets: Evolució i perspectives dels estudis d'història de la premsa a les illes Balears. Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura, ISSN 0211-2175, Nº 16, 1994, pags. 165-185

- COMPANY MATAS, A, FIOL HORRACH, Jordi, PUIGSERVER POU, Rafel et al. Els estudis i la premsa local en el segle XXI. Volum I. Institut d'Estudis Baleàrics, Palma, 2009

- Company Matas, Arnau, Serra Busquets, Sebastià i Vives Reus, Antoni: Premsa, Turisme i Transició democràtica a les Illes Balears. 12 congreso de Historiadores de la Comunicación.

LIMÓN PONS, Miquel Àngel: El menorquín Esteban Amengual, pionero de la crónica de viajes: Análisis redaccional de sus aportaciones, 1861-1872 (tesi doctoral, juliol 2013) nou

- Matas Pastor, Joan Josep. La premsa diària mallorquina en el procés de transició democràtica: el cas de Diario de Mallorca (1975-1977). 12 congreso de Historiadores de la Comunicación.

- SERRA BUSQUETS. SEBASTIÀ: La veu de Mallorca: una publicació nacionalista entre el 1900 i 1931
Mayurqa 1980-84, Vol. 20, pp. 293-318

- SERRA BUSQUETS, Sebastià: "Premsa cultural a Mallorca des de la transició democràtica" a Cercles Revista d'Història Cultural, 2003. Pàg. 33-43

Acció especial 2015

              

logoexposicio