Catalan Basque English French Galician German Spanish

Publicació "Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears"

L'Acció Especial R+D "Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears" (AAEE32/2014) arriba al seu final, amb la satisfacció de haver complit els objectius fixats, però també obrint el camí a futures recerques en el camp del patrimoni periodístic i, especialment, aquella part vinculada amb l'activitat turística de l'arxipèlag.

Agraïts per la valuosa tasca realitzada per l'equip investigador i el gruix de col·laboradors que hem tingut, us presentam el resultat final d'aquesta investigació: un document PDF en el que es sintetitzen els principals resultats de l'Acció Especial, un recull-classificació dels mitjans analitzats i les aportacions, en forma de text, que han elaborat les persones lligades al projecte. 

A continuació, adjuntam el link amb la descàrrega del document, seguit de l'índex de la publicació digital

 

DESCÀRREGA:

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears (PDF). 6,99 MB

 

Índex TURISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LES ILLES BALEARS

1) Presentació.Sebastià Serra Busquets i Tomeu Canyelles Canyelles

2) Turisme i mitjans de comunicació. Resultats i estadístiques al voltant de la premsa escrita. Tomeu Canyelles Canyelles

3) Turisme i mitjans de comunicació. Sebastià Serra Busquets

4) Metodologia de la investigació dels mitjans de comunicació.Arnau Company i Mates

5) Aproximació sobre les publicacions en llengües estrangeres a Mallorca fins abans de 1936. Antoni Marimon Riutort i Carlota Vicens Pujol 

 6) El Foment del Turisme de Mallorca i els mitjans de comunicació. Antoni Vives Reus

7) Les ràdios en llengües estrangeres a les Illes Balears. Joan Josep Matas Pastor

8) Hosteltur: La referencia del periodismo especializado en turismo

 

9) Sa Dragonera Daily Bulletin. La (in)significació del debat sobre política mediambientalen la premsa turística de Mallorca durant la Transició. Antoni Vives Riera

10) Mito Mallorca.  Las tres narrativas de Mallorca en medios alemanes del fin del siglo XX. Ekkehard Schönherr 

11) Mitjans de comunicació i turisme a Menorca: Una revisió hemerogràfica. Miquel Àngel Limón Pons

12) La premsa forana i el turisme. Rafel Puigserver Pou

13) Las publicaciones periódicas del municipio de Calvià (1963 - 2000). Su relación con la actividad turística y la población local. Agustín Martínez Vico 

14) del turisme rus i de les publicacionsescrites en ciríl·lic a Mallorca. Catalina Amer i Ballester

15) Prensa histórica en lengua alemana en la Mallorca de los años treinta. Gloria Bosch Roig

16) Les Pitiüses als mitjans de comunicació internacionalsFanny Tur Riera

17) El impacto de las descripciones de Jules Verne sobre las Islas Baleares. Nicolás J. Moragues González

18) París-Baleares. Pont entre les Illes i França durant la segona meitat del segle XX. Ana Laura Montserrat García

19) Turisme i xarxes socials a les Illes Balears. Mª Brígida Gomila Juaneda

20) La premsa alemanya a Mallorca i el tractament del turisme cultural a l’actualitat. Elisabeth Ripoll Gil

21) Programes de TV especialitzats en el sector turístic a les Illes Balears. Jesús Lluis Peñalver Trias

22) Els mitjans de comunicació turístics al Pla de Mallorca. Gabriel Mayol Arbona

23) Nota metodològica sobre la recerca de la imatge de les Illes Balears a la premsa catalana. Un exemple: Baltasar Porcel. Josep Mª Figueres i Artigues

24) La proyección de la imagen de las mujeres en la prensa turística local (1978-1988). Empar Isabel Bosch Sans

25) La premsa en anglès a les Illes Balears. Una visió panoràmica. Bartomeu Canyelles Canyelles

26) Promoció turística en els mitjans de comunicació del Llevant mallorquí. Lourdes Melis Gomila 

27) De nereidas y una isla sin lugar. Mallorca en los medios escritos alemanes entre 1900 y 1960. Ekkehard Schönherr

28) Classicació dels mitjans analitzats. Tomeu Canyelles Canyelles