Catalan Basque English French Galician German Spanish

La premsa en alemany a les Illes Balears

Durant l’actual recerca de l’Acció Especial ‘Turisme i Mitjans de Comunicació a les Illes Balears’ s’ha constatat l’important relació que existeix entre el fet turístic i els mitjans de comunicació en llengua alemanya. La seva diversitat de suports (paper, ràdio, digital) al llarg del segle XX i XXI permeten aportar noves perspectives dins l’estudi del turisme a les Illes Balears.

Reparem, en primer lloc, l’existència d’una primera xarxa de mitjans que emprava l’alemany per dirigir-se indistintament als residents estrangers com als turistes. Dos exemples significatius són El Amigo del Forastero, editada en quatre idiomes (castellà, anglès, alemany, francès) entre el maig de 1933 i el febrer de 1934) i Der Herold, publicat íntegrament en alemany entre octubre de 1933 i abril de 1934. És força il·lustratiu comprovar que, amb l’excepció d’Eivissa, els exemples de diaris en alemany a Mallorca, Menorca i Formentera són gairebé inexistents durant els anys cinquanta, seixanta, setanta i vuitanta. En aquest sentit, és interesant citar a l’Ibiza Insight Zeitung (1973-1975), Ibiza Zeitung (1981-1985) i Ibiza Wochen Zeitung (1984-1986) com a primers grans testimonis, seguits després per Ibiza Heute (1991). A la veïna formentera es publicarien primer Formentera Zeitung (1994-1999) i, després, Formentera Magazine (2001).

 

A hores d’ara, Mallorca capitalitza el principal gruix de publicacions en alemany mitjançant diaris com Mallorca Magazin, Mallorca Zeitung, Die Inselzeitung… Les seves publicacions són paral·leles a premsa gratuïta com Mallorca Anzeiger o l’agenda Playa News, al temps que guanyen pes emissores com Mallorca Inselradio o el web PortalMallorca. Certament, l’important pes que té la comunitat alemanya a l’illa major de les Balears queda reflectit en un testimoni periodístic tan notable com aquest.