Catalan Basque English French Galician German Spanish

Hemeroteques Resta del Món

- Revistes i periòdics espanyols: Col·lecció Digital de Revistes Femenines. Universitat de Connecticut

Connecticut ofereix una selecció de revistes femenines antigues publicades a Espanya, procedents de la col·lecció del bibliòfil Juan Pérez de Guzmán i Boza, Duc de T’Serclaes. La col·lecció cobreix revistes literàries i d’interès general, que proveeixen als investigadors una gran oportunitat per estudiar la dimensió social de la dona a l’Espanya vuitcentista, a través unes publicacions contemporànies i específicament dirigides a dones.

- Biblioteca Digital del Carib

La Biblioteca Digital del Carib (dLOC) és una biblioteca digital cooperativa de recursos relacionats amb el Carib i els seus voltants. dLOC ofereix accés a versions digitals de materials culturals, històrics i d’investigació sobre el Carib, que són actualment mantinguts en arxius, biblioteques i col · leccions privades. Entre les col · leccions que alberga destaca la Biblioteca digital de Diaris caribenys (CNDL), una biblioteca digital cooperativa de premsa relacionada amb el Carib i els seus voltants. CNDL té prevista una contínua ampliació dels seus recursos, expandint la varietat geogràfica, temporal, política i lingüística dels documents que ofereix.