Catalan Basque English French Galician German Spanish

Estructura i personal

DIRECCIÓ
Sebastià Serra Busquets
Catedràtic d'Història contemporània de la Universitat de les Illes Balears
Despatx: CB 22 Segona planta de l'edifici Ramon LLull.
Tel: 971173279

ACCIÓ ESPECIAL 'TURISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LES ILLES BALEARS'
Tomeu Canyelles Canyelles
Tel. 971259758
Edifici Ramon Llull, despatx AF36 (antic despatx Onomàstica) 
Email: turismeicomunicaciogmail.com

DIRECCIÓ PROJECTE DE MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA (abril setembre de 2013)
Antoni Marimon Riutort
Profesor titular d'Història contemporania de la Universitat de les Illes Balears
Tel. 971172697.

COORDINACIÓ TÈCNICA MALLORCA (desembre -de 2012 octubre de 2013)
Rafel Puigserver Pou
Gabriel Mayol Arbona
Tel. 971259758

COORDINACIÓ TÈCNICA EIVISSA I FORMENTERA (abril setembre de 2013)
Antonio José Viñarás Domingo

COORDINACIÓ TÈCNICA MENORCA (abril setembre de 2013)
Xavier Mompó

ASSESSORAMENT METODOLÒGIC
Dr. Josep Maria Figueres Artigues (Universitat Autònoma de Barcelona)
Dra. Patricia Vega Jiménez (Universitat de Costa Rica)

EQUIP INVESTIGADOR
Catalina Amer Ballester
Margalida Blanquer Genovart
Empar Isabel Bosch Sans
Arnau Company Matas
Maria Ángeles Durán Mañes
Llorenç Espasa Ribot
Maria Neus Fernández Quetglas
Ana Laura García Montserrat
Antoni Marimon Riutort
Joan Josep Matas Pastor
César Mateu Álvaro
Nicolás José Moragues González
Miquel Pastor Tous
Juan Pedro Bover Sánchez
Maria Antònia Puigrós Caldentey
Elisabeth Ripoll GIl
Elisabet Satorra Llubes
Valentí Valenciano López
Antoni Vives Reus

Edifici Ramon Llull, Campus Universitari
Cra. Valldemossa, km 7,5
Despatx AF36 (antic despatx Onomàstica) 07122 Palma (Illes Balears) Espanya

Tel. 971173279 / 971259758 Fax. 971173473 (a l'atenció de ...)
Contacte: patrimoniperiodisticgmail.com

http://patrimoniperiodistic.uib.cat

 

Acció especial 2015

              

logoexposicio