Catalan Basque English French Galician German Spanish

Els aniversaris de Majorca Daily Bulletin

El 1962, Pere Serra inaugurava al carrer de Sant Feliu (Palma) la primera redacció del diari Majorca Daily Bulletin, espai que mantindria fins 1992, any en el que fou reubicada al Palau de la Premsa. Des d’aleshores, aquest diari s’ha dedicat a informar, íntegrament en llengua anglesa, de les notícies de caràcter local i internacional, sempre amb una especial sensibilitat cap a totes aquelles temàtiques al voltant de temes mallorquins o britànics. Força coneguda i apreciada per la colònia de residents anglosaxons, aquest mitjà compta a hores d’ara amb subscriptors a Regne Unit, Estats Units, Sudàfrica o, fins i tot, Austràlia.

Dirigida per periodistes com Andrew Valente, Norman Bryce, Tom Sweeney o l’actual Jason Moore, Majorca Daily Bulletin ha aportat algunes eines que ens permeten conèixer millor la seva història. Per això, és necessari destacar el valor testimonial que tenen els dos especials que edità per celebrar, respectivament, els seus vint-i-cinc i cinquanta anys d’història. Més de mig segle de vida al qual hi han participat de forma activa personalitats com Robert Graves, Gabriel Fuster Mayans “Gafim”, Gabriel Sebrafim o el recentment desaparegut Riki “Lash” Lazaar.

Al seu número especial “Special 25th Anniversary Edition 1962-1987”, amb una cridanera coberta dissenyada per l’artista milanès Aligi Sassu, esdevé una exhaustiva retrospectiva en dues-centes pàgines al voltant de la història d’aquest mitjà íntimament lligat al turisme anglosaxó. Inclou interessants articles al voltant de l’activitat turística a Calvià o Pollença, així relats dels viatges literaris que realitzaren, al seu moment, escriptors com Jules Verne o C.W. Wood. No obstant això, el seu principal punt d’interès el constitueix la reproducció d’algunes de les seves portades més destacades des de la seva creació fins el 1987, per tal d’observar la seva evolució informativa al llarg del temps.

Concebut com un complement per aquest primer especial, el dossier commemoratiu del cinquanta aniversari de Majorca Daily Bulletin també inclou abundants continguts d’interès per a l’anàlisi d’aquest mitjà. És el cas d’articles com “How this newspaper was born fifty years ago” (“Com va nèixer aquest diari fa cinquanta anys”), on es descriuen acuradament els seus orígens. També és prou interessant la consulta de reportatges com “The british are coming”, on es fa un anàlisi de la història del turisme britànic durant el segle XX.

Els continguts d’ambdós números, així com les signatures i sponsors, no tan sols tenen un gran valor documental, sinó que també contribueixen a reforçar el vincle existent entre aquest important mitjà amb la indústria turística local.  

Plana de Mallorca Daily Bulletin, aquí