Catalan Basque English French Galician German Spanish

Breu història de la premsa anglesa a les Illes Balears

Certament, les referències de mitjans anglesos a les Balears durant són gairebé inexistents: s’hauria d’esperar als anys vint i trenta, quan l’activitat turística comencés a donar les seves primeres passes. Es el cas de la nord-americana Gertrude Stein o Honor Wyatt, periodista de la BBC, que durant els anys vint signaren cròniques significatives dirigides als seus països d’orígen. És, però, a la dècada dels anys trenta quan sorgeixen una sèrie de publicacions en llengua anglesa, totes elles radicades a l’illa de Mallorca. Per importància i transcendència, el mitjà més important fou el setmanari The Palma Post, apareguda a març de 1932 amb el nom original de The Daily Palma Post. Impulsat per David Alan Munro, es distribuïa a tots els hotels de Mallorca, tot i que mantenint subscripcions tant a Gran Bretanya com els Estats Units. Deixaria d’editar-se l’any 1936, coincidint amb l’esclat de la Guerra Civil, a l’igual que The Majorca Sun. Es començà a editar el desembre de 1931 amb el subtítol “Primer periódico inglés-americano para Baleares y Cataluña”, posteriorment modificat a “The Spanish Times”: incloïa abundant informació sobre els hotels, la cultura i els espectacles de l’illa. Altres exemples de premsa en anglès a Mallorca durant els primers anys trenta són El Amigo del Forastero (escrita en quatre llengües) i Baleares, escrita en anglès i castellà, i del qual tan sols aparegueren tres números entre abril i agost de 1933.

Malgrat aquests notables exemples, els mitjans de comunicació en anglès serien pràcticament inexistents a l’arxipèlag fins l’aparició de Mallorca Daily Bulletin el 1962. Des d’aleshores, aquest diari s’ha dedicat a informar, íntegrament en llengua anglesa, de les notícies de caràcter local i internacional, sempre amb una especial sensibilitat cap a totes aquelles temàtiques al voltant de temes mallorquins o britànics. Força coneguda i apreciada per la colònia de residents anglosaxons, aquest mitjà compta a hores d’ara amb subscriptors a Regne Unit, Estats Units, Sudàfrica o, fins i tot, Austràlia.

Després de la bilingüe Belleza y Turismo (1973-1975), als primera meitat dels anys vuitanta s’amplià amb noves publicacions com ABTA Mallorca (1983), de caràcter corporatiu, i també The Majorca Island Herald (1984). Ambdós foren experiències de caràcter efímer que contrasten amb mitjans actuals més consolidats: és el cas del diari gratuït Euro Weekly News, que des de fa uns anys té redacció a Mallorca. L’Associació de residents de llengua anglesa a Mallorca té la seva pròpia revista (ESRA - English Speakers Resident's Association), mentre que els residents dels pobles del nord i llevant de Mallorca tenen un noticiari: Talk Of The North.

Tot i tenir un passat en comú amb el Regne Unit, a Menorca no s’enregistra cap diari en anglès exceptuant publicacions com Roqueta, que s'ha convertit en un referent per al públic anglès que visita Menorca . Es tracta d'una publicació regular (deu números a l'any) amb més de seixanta pàgines a color confeccionada per anglesos per a anglesos i que crida l' atenció per la profunditat dels seus continguts i l'exactitud de la seva informació. A les Pitiüses, en canvi, destaca The Ibiza Sun, posteriorment rebatejat com The Ibizan, que és la publicació anglesa més influent dins d’aquest sector territorial i lingüístic, marcant una clara distància respecte altres projectes com la revista digital i bilingüe We Are Ibiza.