Catalan Basque English French Galician German Spanish

Activitats

A continuació aquí teniu un conjunt d'activitats relacionades amb el Patrimoni Periodístic que potser poden ser del vostre interès.

- Edició del número 3 de Gazeta. Revista d’Història de la Premsa dedicat a “premsa clandestina. En edició a l’IEC amb la Societat Catalana de Comunicació i el suport del grup HISPER-UAB i la Càtedra UNESCO. Presentació: maig 2013.

- 4 de juny de 2013. I Seminari Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic. Estat de la qüestió

- Congrés El Humor en la Historia de la Comunicación. XIII Congreso de Historiadores de la Comunicación. Universidad de Castilla La mancga. Cuenca 21-23 d'octubre

- Col·loqui: VI Jornades d’Història de la Premsa. Dedicades al tema “Premsa i guerra”. Museu d’Història de Catalunya, 21 i 22 de novembre de 2013. Convocades pel grup HISPER-UAB i la Càtedra UNESCO. Editades per la Direc. Gral. de Difuf. Cultural

- Inici de la col·lecció “Memòria de periodistes”. Edició del primer volum: memòries de Josep M. Cadena, en col.laboració amb el grup de recerca HISPER-UAB –història de periodisme-, Fundació Moret i Col·legi Periodistes.

- Presentació de la càtedra UNESCO per les tres universitats al I Congrés Centroamericano de Comunicació, 27 d’agost de 2013 a la Universitat de San José de Costa Rica.

- 27 de setembre de 2013.
- II Seminari de Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic de Mallorca.
- II Seminari de Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic de Menorca, Eivissa i Formentera.

Acció especial 2015

              

logoexposicio


Accés a les ponències